Rookmelder 01-07-2022

Verplicht!

Artikel 6.21 (rookmelders) van het bouwbesluit wordt per 1 juli 2022 uitgebreid met lid 6 waarin deze nieuwe verplichting opgenomen is. In dit lid staat beschreven dat rookmelders in bestaande woonhuizen moeten voldoen aan de Europese Norm (EN 14604). Nieuw gebouwde woningen vanaf 2003 moesten al voldoen aan de Nederlandse Norm (NEN 2555).

Voor bestaande bouw geldt dus de Europese Norm (EN 14604). Dit zijn rookmelders op batterijen die voldoen aan Europese CE kwaliteitseisen. Voor nieuw gebouwde woningen geldt de Nederlandse Norm (NEN 2555). Deze normering gaat een stuk verder dan een rookmelder op batterij. De rookmelders conform NEN 2555 moeten aangesloten zijn op het lichtnet, onderling gekoppeld zijn (bedraad of draadloos), minimaal 0,5 meter vanaf de muur op het plafond worden bevestigd en minimaal 65 dB behalen en in een slaapruimte minimaal 75 decibel.